Verkoop proces beëindigd

Geachte relatie,

Op 15 december jl. heeft de Raad van Commissarissen van SCHMOLZ+BICKENBACH AG besloten tot het beëindigen van het eerder dit jaar aangekondigde verkoopproces van haar distributieactiviteiten in Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk.

Na een herstructurering leveren de betreffende vestigingen weer een dusdanig positieve bijdrage aan het resultaat van de SCHMOLZ+BICKENBACH groep, dat het behouden van de activiteiten binnen de groep door de Raad van Bestuur als meer waardevol wordt gezien dan de eventuele opbrengst bij een verkoop.

De organisatie focust zich op het nog verder verbeteren van de efficiency en productiviteit. De genoemde vestigingen zullen als aparte business unit binnen het concern SCHMOLZ+BICKENBACH hun activiteiten verder kunnen ontplooien.

De directie van SCHMOLZ+BICKENBACH onderschrijft het genomen besluit en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Zwijndrecht, 18 december 2014

J.D. den Hollander

CEO

Z.Baas

CFO

Op 15 december jl. heeft de Raad van Commissarissen van SCHMOLZ+BICKENBACH AG besloten tot het beëindigen van het eerder dit jaar aangekondigde verkoopproces van haar distributieactiviteiten in Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk.

Na een herstructurering leveren de betreffende vestigingen weer een dusdanig positieve bijdrage aan het resultaat van de SCHMOLZ+BICKENBACH groep, dat het behouden van de activiteiten binnen de groep door de Raad van Bestuur als meer waardevol wordt gezien dan de eventuele opbrengst bij een verkoop.

De organisatie focust zich op het nog verder verbeteren van de efficiency en productiviteit. De genoemde vestigingen zullen als aparte business unit binnen het concern SCHMOLZ+BICKENBACH hun activiteiten verder kunnen ontplooien.

De directie van SCHMOLZ+BICKENBACH onderschrijft het genomen besluit en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Zwijndrecht, 18 december 2014

J.D. den Hollander
CEO

Z.Baas
CFO

Klik hier voor het persbericht!